மேலும் பல நாடுகளிலிருந்து பார்வையாளர்கள் புதிதாக பார்வையிட்ட ‘உலகத் தமிழர் பேரவை’-யின் இணையம் (www.worldtamilforum.com)

மேலும் பல நாடுகளிலிருந்து பார்வையாளர்கள் புதிதாக பார்வையிட்ட 'உலகத் தமிழர் பேரவை'-யின் இணையம் (www.worldtamilforum.com)

மேலும் பல நாடுகளிலிருந்து பார்வையாளர்கள் புதிதாக பார்வையிட்ட ‘உலகத் தமிழர் பேரவை’-யின் இணையம் (www.worldtamilforum.com)

தற்போது மேலும் பல நாடுகளிலிருந்து பார்வையாளர்கள் புதிதாக நமது உலகத் தமிழர் பேரவையின் இணையத்தை (www.worldtamilforum.com)  பார்வையிட்டு உள்ளதாக Google Analytics உறுதி செய்துள்ளது.

கடந்த 7 நாட்களில் நமது உலகத் தமிழர் பேரவையின் இணையம் (www.worldtamilforum.com) உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பார்வையாளர்கள் பார்த்திருப்பதை சில தினங்களுக்கு முன் ஏற்கெனவே பதிவிட்டிருந்தோம். தற்போதைய நிலவரப்படி இந்த வரிசையில் இன்னும் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து பார்வையாளர்கள் குவிந்துள்ளதை Google Analytics உறுதி செய்து சொல்கிறது.

உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பார்வையாளர்கள் பார்த்திருப்பதை சில தினங்களுக்கு முன் ஏற்கெனவே பதிவிட்டிருந்தோம்.

உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பார்வையாளர்கள் பார்த்திருப்பதை சில தினங்களுக்கு முன் ஏற்கெனவே பதிவிட்டிருந்தோம்.

இதற்காக நாம் அனைவரும் பெருமையும், உறுதியினையும் மேலும் சிறப்பாக மேற்கொள்ள உறுதி பூணுவோம்.

நீங்கள் நமது உலகத் தமிழர் பேரவை – யில் உறுப்பினராகி விட்டீர்களா? உறுப்பினராக இதை சொடுக்கவும்: www.worldtamilforum.com/membership/

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: