உலகத் தமிழர் பேரவையின் இணையம் (www.worldtamilforum.com) உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பார்வையாளர்கள் பார்த்திருப்பதை Google Analytics உறுதி செய்கிறது!

உலகத் தமிழர் பேரவையின் இணையம் (www.worldtamilforum.com) உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பார்வையாளர்கள் பார்த்திருப்பதை Google Analytics உறுதி செய்கிறது!

உலகத் தமிழர் பேரவையின் இணையம் (www.worldtamilforum.com) உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பார்வையாளர்கள் பார்த்திருப்பதை Google Analytics உறுதி செய்கிறது!

கடந்த 7 நாட்களில் நமது உலகத் தமிழர் பேரவையின் இணையம் (www.worldtamilforum.com) உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பார்வையாளர்கள் பார்த்திருப்பதை Google Analytics உறுதி செய்துள்ளது. இதற்காக நாம் அனைவரும் பெருமை கொள்வோம்.

நீங்கள் நமது உலகத் தமிழர் பேரவை – யில் உறுப்பினராகி விட்டீர்களா? உறுப்பினராக இதை சொடுக்கவும்: www.worldtamilforum.com/membership/

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: