டிசம்பர், 2018 முதல் தமிழக நகரங்கள், உள்ளூர் வாட்டார பெயர்கள் இனி ஆங்கில வழியாகவும், தமிழில் படிக்க…

டிசம்பர், 2018 முதல் தமிழக நகரங்கள், உள்ளூர் வாட்டார பெயர்கள் இனி ஆங்கில வழியாகவும், தமிழில் படிக்க

டிசம்பர், 2018 முதல் தமிழக நகரங்கள், உள்ளூர் வாட்டார பெயர்கள் இனி ஆங்கில வழியாகவும், தமிழில் படிக்க

வரும் டிசம்பர், 2018 முதல் தமிழக நகரங்கள், உள்ளூர் வாட்டார பெயர்கள் இனி ஆங்கில வழியாகவும், தமிழில் படிக்க ஏதுவாக மாற்றியமைக்க ஆணை பிறப்பித்துள்ள தமிழக அரசை உலகத் தமிழர் பேரவை பாராட்டுகிறது!

உம்

– தமிழில்…. திருவல்லிக்கேணி

– ஆங்கிலத்தில் இதுவரை…. டிரிப்பிலிக்கேன் (Triplicane)

– இனி இது ஆங்கிலத்திலும்… திருவல்லிக்கேணி (Thiruvallikeni) யாகத் தான் படிக்க இயலும்.

அதுபோலவே இனி ஆங்கிலத்திலும்…

Tiruchirappalli…
Thanjavur…
Thoothukudi…
Poovirundhavalli…

இந்திய சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்தே, அந்தந்த மாநிலங்கள் தங்களது தாய்மொழியில் நகரங்களின் பெயர்களை மாற்றி வந்துள்ளது.

உம்.
பாண்டிச்சேரி – புதுச்சேரி
ஒரிசா – ஒடிசா
பெங்களூர் – பெங்களூரூ

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: