திருக்குறள் பற்றிய சுவையான தகவல்கள்!

திருக்குறள் பற்றிய சுவையான தகவல்கள்!

திருக்குறள் பற்றிய சுவையான தகவல்கள்!

 • திருக்குறளில் ஐம்பதுக்கும் குறைவான வட சொற்களே உள்ளன.
 • திருக்குறளில் ‘தமிழ்‘ என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படவில்லை.
 • திருக்குறள் முதன் முதலில் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு-1812
 • திருக்குறளின் முதல் பெயர் – முப்பால்
 • திருக்குறளில் உள்ள அதிகாரங்கள் – 133
 • திருக்குறள் அறத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள் – 380
 • திருக்குறள் பொருட்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள் – 700
 • திருக்குறள் காமத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள் – 250
 • திருக்குறளில் உள்ள மொத்த குறட்பாக்கள் – 1330
 • திருக்குறள் அகரத்தில் தொடங்கின கரத்தில் முடிகிறது.
 • ஒவ்வொரு குறளும் இரண்டு அடிகளால், ஏழுசீர்களை கொண்டது.
 • திருக்குறளில் உள்ள சொற்கள் -14,000
 • திருக்குறளில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் – 42,194
 • திருக்குறளில் தமிழ் எழுத்துக்கள் 247 – இல், 37 எழுத்துக்கள் மட்டும் இடம் பெறவில்லை
 • திருக்குறளில் இடம் பெறும் இருமலர்கள் – அனிச்சம், குவளை
 • திருக்குறளில் இடம் பெறும் ஒரே பழம்- நெருஞ்சிப் பழம்
 • திருக்குறளில் இடம் பெறும் ஒரே விதை- குன்றிமணி
 • திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்படாத ஒரே உயிரெழுத்து – ஒள

ஒன்றுபட்ட உலகத் தமிழினத்தை உருவாக்க, இன்றே உலகத் தமிழர் பேரவை – யுடன் இணைவீர்.  இணைய இங்கு அழுத்தவும்.


 • திருக்குறளில் இரு முறை வரும் ஒரே அதிகாரம் – குறிப்பறிதல்
 • திருக்குறளில் இடம் பெற்ற இரண்டு மரங்கள் – பனை, மூங்கில்
 • திருக்குறளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட (1705) ஒரே எழுத்து – னி
 • திருக்குறளில் ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட இரு எழுத்துக்கள் – ளீ,ங
 • திருக்குறளில் இடம் பெறாத இரு சொற்கள் – தமிழ், கடவுள்
 • திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர் – தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர்
 • திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் – மணக்குடவர்
 • திருக்குறளை முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்தவர் – ஜி.யு,போப்
 • திருக்குறளை உரையாசிரியர்களுள் 10-வது உரையாசிரியர் – பரிமேலழகர்
 • திருக்குறளில் இடம் பெறாத ஒரே எண் – ஒன்பது.
 • திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் ஏழு இடங்களில் இடம் பெற்றுள்ளது.
 • எழுபது கோடி என்ற சொல் ஒரே ஒரு குறளில் இடம் பெற்றுள்ளது.
 • ஏழு என்ற சொல் எட்டுக் குறட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.
 • திருக்குறள் இது வரை 26 மொழிகளில் வெளி வந்துள்ளது.
 • திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் 40 பேர் மொழி பெயர்த்துள்ளனர்
 • திருக்குறள் நரிக்குறவர் பேசும் வக்போலி மொழியிலும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: