இராணி வேலுநாச்சியார் அவர்களின் 290-வது பிறந்தநாள் விழா!

இராணி வேலுநாச்சியார் அவர்களின் 290-வது பிறந்தநாள் விழா!

நாள் : 03.01.2022 திங்கட்கிழமை- மாலை 4 மணி
இடம் : புதுவை தமிழ்ச் சங்கம், புதுச்சேரி

அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கும்…

முனைவர் சீ.மணிமேகலை
நிறுவனத் தலைவர்
சர்வதேச வீரப்பேரரசி வேலுநாச்சியார் உரிமை மீட்பு இயக்கம், புதுவை.

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: