பாண்டியர் கால பாடல் கல்வெட்டு கண்டுபிடிப்பு!

விருதுநகர் மாவட்டம் கல்குறிச்சி அருகே கணக்கனேந்தலில் பாண்டியர் கால பாடல் கல்வெட்டை ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

கல்வெட்டில் ஸ்ரீ அன்ன மென்னு நடை என துவங்கும் தமிழ் பாடல் இருப்பதை கண்டறிந்துள்ளனர். பாண்டிய மன்னர்களின் ஆட்சி காலம் குறித்து கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது பொன்னமராவதி முதலாம் மாறவர்மன் கல்வெட்டின் தொடர்ச்சி. கல்வெட்டில் சகர ஆண்டு 1139 என்று உள்ளது. இதன்படி கிறிஸ்துவ ஆண்டு 1217 ஆகும்.இதன் மூலம் முதலாம் மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியனின் இரண்டாம் ஆட்சி ஆண்டை சேர்த்து கி.பி., 1216 – 1238 என்று கூறலாம். இவர் தான் முதலாம் சடையவர்மன் குலசேகரன் (1190-1216) ஆவார். இவர் மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியனின் மூத்த சகோதரர்.இவரது ஆட்சி 1216ல் முடிந்தது, 1216ல் சுந்தரபாண்டியன் ஆட்சி துவங்கியது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறுவர். ஆனால், இக்கல்வெட்டு குலசேகர பாண்டியன் ஆட்சி 28 ஆண்டுகள் நீடித்ததை காட்டுகிறது. குலசேகரனும், சுந்தரபாண்டியனும் 1216 – 1217ல் ஒன்றாக ஆட்சி செய்ததை உறுதி செய்கிறது. கல்குறிச்சி சிவன் கோயிலுக்கு ஒரு சமூகத்தினர் நெல் வயலை கொடையாக அளித்ததாக கூறுகிறது. இந்த கல்வெட்டு கல்குறிச்சி கல்தச்சன் பூவன் இரட்டையான் என்ற சோழ கங்கதச்சன் என்பவரால் வெட்டப்பட்டுள்ளது. என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: