தமிழ் தேசிய கொள்கையை விட்டு குரங்காகனுமா?

hindi_nationalism

தமிழ் தேசிய கொள்கையை விட்டு குரங்காகனுமா?

தமிழ் தேசிய கொள்கையை விட்டு குரங்காகும் நிலைதான் உருவாக வேண்டி வரும் உருவாகும் என்பதை விளக்கும் கார்ட்டூன்!

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: