உலகத் தமிழர் பேரவை நடத்தும், தமிழ் வரலாற்று நாயகர்களின் நினைவேந்தல் !

உலகத் தமிழர் பேரவை நடத்தும், தமிழ் வரலாற்று நாயகர்களின் நினைவேந்தல் !

உலகத் தமிழர் பேரவை நடத்தும், தமிழ் வரலாற்று நாயகர்களின் நினைவேந்தல் !

இடம் : மாநாட்டு அரங்கம், இக்ஸ்சா, 107, பாந்தியன் சாலை, எழும்பூர், சென்னை

நேரம் : 08-01-2017, ஞாயிறு, மாலை 4.30 மணிக்கு

தலைமை : திரு. அக்னி, ஒருங்கிணைப்பாளர், உலகத் தமிழர் பேரவை

மாலை 4.30 மணி
தமிழ் வரலாற்று நாயகர்களின் படங்களுக்கு அஞ்சலி

மாலை 5.00 மணி – நினைவலைகள் – நினைவுணர்வு

pg2

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: