2018 தமிழால் இணைவோம் – உலகத் தமிழர் பேரவை : mobile APP!!

உலகத் தமிழர் பேரவை - World Tamil Forum - Mobile APP தரவிறக்கம்

உலகத் தமிழர் பேரவை – World Tamil Forum – Mobile APP தரவிறக்கம்

2018 தமிழால் இணைவோம்!!! – Mobile APP தரவிறக்கம்

உலகத் தமிழர் பேரவை – World Tamil Forum
(ஒன்றுபட்ட உலகத் தமிழினம்)

உலகத் தமிழர்களாக இணைவோம்!! வெற்றி பெறுவோம்!!


ஒன்றுபட்ட உலகத் தமிழினத்தை உருவாக்க, இன்றே உலகத் தமிழர் பேரவை – யுடன் இணைவீர்.  இணைய இங்கு அழுத்தவும்


உடனே தரவிறக்கம் செய்ய, இங்கு சொடுக்கவும் அல்லது கீழ் உள்ள இணைப்பை சொடுக்கவும்…

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTamil_5825515

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: