கொஞ்சும் தமிழில் பேசும் சீனப் பெண் சென்னையில் நம்மை சந்திக்கிறார்!

கொஞ்சும் தமிழில் பேசும் சீனப் பெண் சென்னையில் நம்மை சந்திக்கிறார்!

கொஞ்சும் தமிழில் பேசும் சீனப் பெண் சென்னையில் நம்மை சந்திக்கிறார்!

நான் சீனப் பெண் உங்கள் நிறைமதி

சென்னையில்
உலகத் தமிழர் பேரவை
ஏற்பாடு செய்யும்
தமிழும் – சீன மக்களும்”
என்னும் தலைப்பில் பேச வருகிறேன்.

உங்களையெல்லாம் விரைவில் அங்கு சந்திக்கிறேன்.

இடம், தேதி, நேரம் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் அனைவரும் தவறாமல் வருக!

உலகத் தமிழர் பேரவை
World Tamil Forum
Anna Salai, Teynampet,
Chennai – 600 018

+91-9841688937 / +91-8946097054

www.worldtamilforum.com
Vorldtamilforum@gmail.com
————————————————————–

Chinese woman speaking in Tamil at Chennai!

I am a Chinese lady, Niraimathi

World Tamil Forum organising a meeting in Chennai and I am speaking on “Tamil and Chinese people”.

I meet you there.
Welcoming everyone!

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: