42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

– வி.ஜி.பி. சந்தோசம்

– நாம் தமிழர் தம்பி பாக்கியராசன்

– தமிழர் கண்ணோட்டம் வெங்கட்ராமன்.

– தமிழ் மண் பதிப்பாளர் திரு.கோ. இளவழகனார்

– வசந்தா பதிப்பகம் – முனைவர் மோ. பாட்டழகன்

– எழுத்தாளர் சாரு நிவேதிதா

42nd Book Exhibition in chennai

வி.ஜி.பி. சந்தோசம்

Book Exhibition in Pakkiyaraj Book

நாம் தமிழர் தம்பி பாக்கியராசன்

42nd Book Exhibition in chennai 2

தமிழர் கண்ணோட்டம் வெங்கட்ராமன்.

42nd Book Exhibition in chennai 3

தமிழ் மண் பதிப்பாளர் திரு.கோ. இளவழகனார்

42nd Book Exhibition in chennai 5

வசந்தா பதிப்பகம் – முனைவர் மோ. பாட்டழகன்

42nd Book Exhibition in chennai 4

எழுத்தாளர் சாரு நிவேதிதா

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: