ஃபிரான்ஸ் நாட்டில் ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகளில் திருக்குறள்!

ஃபிரான்ஸ் நாட்டில் ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகளில் திருக்குறள்!

ஃபிரான்ஸ் நாட்டில் ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகளில் திருக்குறள்!

ஃபிரான்ஸ் நாட்டில் சில ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகளில் திருக்குறள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது (இணையம் மூலம் தெரிந்துகொண்டேன்).


ஒன்றுபட்ட உலகத் தமிழினத்தை உருவாக்க, இன்றே உலகத் தமிழர் பேரவை – யுடன் இணைவீர்.  இணைய இங்கு அழுத்தவும்


படத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள திருக்குறள் இதுதான் :

மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல்
காதலை வாழி மதி

Tu aurais tes adorateur, Ô Lune
si tu rayonnais comme le visage de la femme.

Farewell, O moon! If that thine orb could shine Bright as her face, thou shouldst be love of mine Explanation : If you can indeed shine like the face of women, flourish, O moon, for then would you be worth loving ?

விளக்கம்: திங்களே! இம் மாதரின் முகத்தைப்போல் ஒளி வீச உன்னால் முடியுமானால், நீயும் இவள்போல் என் காதலுக்கு உரிமை பெறுவாய்.
திருக்குறளை ஃபிரஞ்ச் மொழியில் மொழி பெயர்த்தவர் – Louis Jacolliot (1868)

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: