லண்டன் தமிழர் சுந்தரலிங்கம் சுதானந்தன் மரணமடைந்தார்!

யாழ்ப்பாணம் வேலணை மேற்கு சிப்பனையை பிறப்பிடமாகவும் லண்டனை வாழ்விடமாகவும் கொண்ட திரு. சுந்தரலிங்கம் (ஆனந்தன்) South Harrow Asian Tea shop அவர்கள் 25-04-2020 அன்று லண்டனில் காலமானார்.

உலகத் தமிழர் பேரவை
www.worldtamilforum.com

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: