“தமிழ் நாயே, நான் உன்னை கொல்லுவேன்”, புத்த பிக்கு, சிங்கள காவல்துறையின் முன்னேயே, தமிழ் கிராம நல அலுவலரை பார்த்து மட்டக்களப்பில் குரைப்பு!

"தமிழ் நாயே, நான் உன்னை கொல்லுவேன்", புத்த பிக்கு, சிங்கள காவல்துறையின் முன்னேயே, தமிழ் கிராம நல அலுவலரை பார்த்து மட்டக்களப்பில் குரைப்பு!

“தமிழ் நாயே, நான் உன்னை கொல்லுவேன்”, புத்த பிக்கு, சிங்கள காவல்துறையின் முன்னேயே, தமிழ் கிராம நல அலுவலரை பார்த்து மட்டக்களப்பில் குரைப்பு!

“தமிழ் நாயே, நான் உன்னை கொல்லுவேன்”, சிங்கள புத்த பிக்க ஒன்று சிங்கள காவல்துறையை முன் வைத்துக் கொண்டே, தமிழ் கிராம நல அலுவலரை பார்த்து மட்டக்களப்பில் குரைத்துள்ளது.

இன்னும் இலங்கையில் வாழும் நம்மவர்கள், ஒரு தேசம், இரு தேசியம் என்று சொல்ல வேண்டுமா?

(சிங்களத்தில்) குரைப்பதை காணொளியில் காண்க :


ஒன்றுபட்ட உலகத் தமிழினத்தை உருவாக்க, இன்றே உலகத் தமிழர் பேரவை – யுடன் இணைவீர்.  இணைய இங்கு அழுத்தவும்….


Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: