பணம் பன்ன சில வழிகள் – ‘நந்திக் கடல் செல்லும் சாலை’ என்னும் புத்தகத்தை இறுதி கட்ட ஈழப்போரில் பங்கு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் எழுதியிருக்கிறார்!

'நந்திக் கடல் செல்லும் சாலை' என்னும் புத்தகத்தை இறுதி கட்ட ஈழப்போரில் பங்கு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்!

‘நந்திக் கடல் செல்லும் சாலை’ என்னும் புத்தகத்தை இறுதி கட்ட ஈழப்போரில் பங்கு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்!

இப்பொழுதெல்லாம், விடுதலைப்புலிகள், பிரபாகரன் பற்றி எழுதியே பலர் பணம் பார்க்கின்ற காலம் போலும். இந்த வரிசையில், இப்பொழுது, இறுதி கட்ட ஈழப்போரில் பங்கு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் ஒரு புத்தகத்தை சிங்களத்திலும், ஆங்கிலத்திலும் எழுதியிருக்கிறார்.

இந்த புத்தகத்தை பெற்றுக் கொண்டு, வெளியிட்டவர் ராஜபாக்சே.

இந்த புத்தகத்தில் தமிழ் தேசத் தலைவர் பிரபாகரனின் நமக்குத் தெரியாத பெருமைகளை மேஜர் ஜெனரல் சொல்லித் தருகிறாராம். சிரிப்புத் தான் வருகிறது.

அவர் பிரபாகரன் குறித்து எழுதியுள்ளதாக வெளிவந்துள்ள செய்திகள் கீழே:

'நந்திக் கடல் செல்லும் சாலை' என்னும் புத்தகத்தை இறுதி கட்ட ஈழப்போரில் பங்கு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்!

‘நந்திக் கடல் செல்லும் சாலை’ என்னும் புத்தகத்தை இறுதி கட்ட ஈழப்போரில் பங்கு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்!

“ He was a loving family man. The SLA recovered over 10,000 photographs of Prabhakaran, his family and LTTE functions but we never found a picture of Prabhakaran with a glass of alcohol. He was a disciplined leader and he maintained a law deadlier than Sharia law. If you steal, you lose your hand under Sharia law, but under Prabhakaran’s law you lose your life. Although he was a Hindu, he never believed in God. Once he said that God was there for the powerful countries. He was a different kind of a man and he had some good characteristics for someone to learn.”

“He was a firm decision maker. Whether the decision was right or wrong, he didn’t care and once a decision was taken. He had lots of patience and he was not hurry in his missions and waited for the right moment to strike.”

“Prabhakaran was a ruthless man and his leadership until the last minute of the battle was excellent. The other leaders like Banu, Ratnam Master and Soosai also had an excellent command. Due to Soosai’s command during the last few days, nobody wanted to turn back. Their commandos performed well under the command of these leaders.”

“From reconnaissance cadres and explosive experts to suicide cadres and its artillery teams, including artillery observers, all were highly-capable cadres,” the General said.

The LTTE suffered because it lost the leadership of Balraj, who died of a heart attack. He was one of the “best commanders” of the LTTE. It lost Karuna Amman, who was also one of the “best fighting commanders”. The next best commander was Theepan, who fought till the fall of Puthukkudiyiruppu.

“The top leadership was strong and fought till the last few hours of the final battle.”

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: