ராஜபக்சேவே வெளியே போ! – மலேசிய தமிழர்கள்

ராஜபக்சேவே வெளியே போ! - மலேசிய தமிழர்கள்

ராஜபக்சேவே வெளியே போ! – மலேசிய தமிழர்கள்

மலேசிய வந்த தமிழ் இனப் படுகொலையான் ராஜபக்சேவை மலேசிய தமிழர்கள் தங்களது எதிர்ப்பை காட்டினார்கள்.

Tags: 
%d bloggers like this: