இலங்கை படுகொலையாளன் ராசபக்சே வருகையின் போது மலேசிய தமிழர்கள் ஆர்பாட்டம்!

malaysian_protest_rajapakse_02092016

இலங்கை படுகொலையாளன் ராசபக்சே வருகையின் போது மலேசிய தமிழர்கள் ஆர்பாட்டம்!

இலங்கை படுகொலையாளன் ராசபக்சே மலேசிய வருகையை எதிர்க்கும் விதமாக மலேசிய தமிழர்கள் ஆர்பாட்டம் செய்தனர்.

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: