தமிழ் மொழிக்கு கிடைத்த பெருமை – துபாய் விமான நிலையத்தில் இப்பொழுது தமிழில் அறிவிப்பு…

தமிழ் மொழிக்கு கிடைத்த பெருமை - துபாய் ஏர்போர்ட்டில் தமிழில் அறிவிப்பு...

தமிழ் மொழிக்கு கிடைத்த பெருமை – துபாய் விமான நிலையத்தில் இப்பொழுது தமிழில் அறிவிப்பு…

தமிழ் மொழிக்கு கிடைத்த பெருமை – துபாய் விமான நிலையத்தில் இப்பொழுது தமிழில் அறிவிப்பு…

Dubai International Airport is proudly announcing in our Tamil language….


உலகத் தமிழர் பேரவையோடு கைகோருங்கள்…. இப்பொழுதே உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்… இங்கே அழுத்துங்கள்

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: