வட்டுவாகலில் சரணடைந்த விடுதலைப் புலிகளின் நிலை என்ன? ஜனாதிபதிக்கு கனடாவின் வேலுபிள்ளை தங்கவேல் கடிதம்!!!

வட்டுவாகலில் சரணடைந்த விடுதலைப் புலிகளின் நிலை என்ன? ஜனாதிபதிக்கு கனடாவின் வேலுபிள்ளை தங்கவேல் கடிதம்!!!

வட்டுவாகலில் சரணடைந்த விடுதலைப் புலிகளின் நிலை என்ன? ஜனாதிபதிக்கு கனடாவின் வேலுபிள்ளை தங்கவேல் கடிதம்!!!

June 10, 2018

Toronto

Hon.Maithripala Sirisena
President
Republic of Sri Lanka
Colombo.


ஒன்றுபட்ட உலகத் தமிழினத்தை உருவாக்க, இன்றே உலகத் தமிழர் பேரவை – யுடன் இணைவீர்.  இணைய இங்கு அழுத்தவும்

உலகத் தமிழர் பேரவை-யின் செயல்பேசி செயலி (Mobile App) தரவிறக்கம் செய்து விட்டீர்களா?

Res. 30/1 Insists that Sri Lanka Investigate Allegations of War Crimes With Participation by Foreign Judges, Prosecutors and Investigators

Veluppillai Thangavelu

Your Excellency,

The UN Human Rights Council had adopted Resolution No.30/1 of October 01, 2015 and co-sponsored by Sri Lanka that called for an international investigation into war crimes with foreign judges, prosecutors and investigators. Clause 6 of Resolution 30/1, inter-alia, states as follows:

‘Welcomes the recognition by the Government of Sri Lanka that accountability is essential to uphold the rule of law and to build confidence in the people of all communities of Sri Lanka in the justice system, notes with appreciation the proposal of the Government of Sri Lanka to establish a judicial mechanism with a special counsel to investigate allegations of violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law, as applicable; affirms that a credible justice process should include independent judicial and prosecutorial institutions led by individuals known for their integrity and impartiality; and also affirms in this regard the importance of participation in a Sri Lankan judicial mechanism, including the special counsel’s office, of Commonwealth and other foreign judges, defence lawyers and authorized prosecutors and investigators.’

Despite the fact that Sri Lanka co-sponsored Resolution 30/1, the President, as well as the Prime Minister, has stated publically that Sri Lanka’s constitution does not permit foreign judges to operate in the country. This raises the question of why Sri Lanka sponsored Resolution 30/1 in the first place?

“I have shown the strength of my backbone, two weeks ago, the UN Human Rights chief had said Sri Lanka must have international judges in the accountability mechanism. The following day, I had the guts to dismiss it,” you said while addressing the Executive Committee meeting of your Sri Lanka Freedom Party (SLFP) held here on March 03, 2017. (http://www.pressreader.com/india/the-asian-age/20170304/281956017572621)

You have repeatedly claimed on public platforms that you have put an end to the arguments and discussions over the issue of bringing foreign judges for the proposed judicial mechanism to investigate the allegations of war crime and human rights violations by convincing the international authorities and its leaders that such process is not needed in Sri Lanka.

The International Truth and Justice Project is deeply concerned that Sri Lankan President Maithripala Sirisena appears to be rolling back on his commitment in Geneva to include international involvement in a future judicial mechanism. In an interview with the BBC, the President reportedly stated, “I will never agree to international involvement in this matter.”

“We have more than enough specialists, experts and knowledgeable people in our country to solve our internal issues, this investigation should be internal and indigenous, without violating the laws of the country, and I believe in the judicial system and other relevant authorities in this regard.

“The international community need not worry about matters of state interest. I will never agree to international involvement in this matter. This flies in the face of the recommendation of the UN High Commissioner for Human Rights that Sri Lankan establishes “an ad hoc hybrid special court, integrating international judges, prosecutors, lawyers and investigators”.

High Commissioner Zeid Ra’ad Al Hussein has been very clear about the “total failure of domestic mechanisms to conduct credible investigations” in Sri Lanka. (Ihttps://www.colombotelegraph.com/index.php/itjp-enraged-by-president-sirisenas-insults-to-un-inquiry/)

Though the President occasionally mentions about accountability and reconciliation between various communities, especially between the Tamils and Sinhalese, such political reconciliation is not possible unless members of the armed forces who committed war crimes are brought to justice.

“If communities that have been torn apart by decades of violence and impunity are to be reconciled, the Sri Lankan government should initiate internal reforms and seek international assistance to prevent ongoing violations and ensure real accountability for past abuses,” said Sam Zarifi, Amnesty International’s Asia-Pacific director.

There have been numerous massacres of innocent Tamil civilians during the war that lasted for several decades. A senior Sri Lankan army commander and the frontline soldier told Channel 4 News that point-blank executions of Tamils at the end of the Sri Lankan civil war were carried out under orders. One frontline soldier said: “Yes, our commander ordered us to kill everyone. We killed everyone.” And a senior Sri Lankan army commander said: “Definitely, the order would have been to kill everybody and finish them off. I don’t think we wanted to keep any hardcore elements, so they were done away with. It is clear that such orders were, in fact, received from the top.” (https://www.channel4.com/news/sri-lanka-tamil-killings-ordered-from-the-top)

The Human Rights Watch in a lengthy Q & A write-up on Human Rights stated as follows:

“Accountability for Violations of International Humanitarian Law in Sri Lanka stated, inter-alia, all parties to an armed conflict -both states and non-state armed groups -are responsible for complying with the requirements of international humanitarian law. That is, each party must respect and ensure respect for the laws of war by its armed forces and other persons or groups acting on its orders or under its direction or control. This obligation does not depend on reciprocity-parties to a conflict must respect the requirements whether or not the opposing side abides by it. It also does not depend on the reason for which the respective parties go to war, whether by a state (“fighting terrorism”) or an armed group (“ethnic homeland”). And all parties to an armed conflict must be held to the same standards, regardless of any disparity in the harm caused by alleged violations.

“A party to an armed conflict is responsible for serious violations of the laws of war committed by its armed forces and persons or entities acting under its authority, direction, or control. That responsibility, whether by a state or non-state actor, entails a requirement to make full reparations for the loss or injury caused; reparations can take the form of restitution (reestablishment of the prior situation), compensation (financial payment), or satisfaction (such as a formal apology or other action) to another state, entity, or individuals. As discussed below, states also have an obligation to hold accountable individuals under their control who are responsible for serious violations of the laws of war.( https://www.hrw.org/news/2010/05/20/q-accountability-violations-international-humanitarian-law-sri-lanka)

In this connection, I wish to draw your Excellency’s attention to the surrender of more than 200 LTTE cadres at Vadduvaakal on May 18, 2009 evening in the presence of several witnesses, including spouses, relatives and friends. The surrenders were told that they will be released after a short inquiry by the army. They were taken away in CTB buses including a Catholic priest Francis Joseph who accompanied the surrender. The whereabouts s of these LTTE cadres who surrendered on that fateful day is not known till now. Below is the partial list of LTTE cadres who were taken away on May 18, 2009.

(1) K.V. Balakumar, journalist and his son Sooriyatheepan. A photograph showed both sitting on a bench in an army camp with a soldier seen walking behind.

(2) V. Ilankumaran (alias Baby Subramanian) Head of the TEED Department. His wife Vettrichchelvi and daughter Arivumathy.

(3) Yogaratnam Yogi in charge of ’Institute for Conflict Research’ in Vanni

(4) Poet Puthuvai Ratnadurai, Coordinator of LTTE Arts and Cultural Department

(5) K. Paappa, Coordinator LTTE Sports Department

(6) Rajah (Chempiyan) Assistant Coordinator LTTE Sports Department and his 3 children

(7) Ilanthirayan, LTTE Military spokesman

(8) Veerathevan, Coordinator LTTE Bank

(9) S.Thangkan, Political Wing Deputy Chief

(10) Aruna, Thamil Eela Education Department

(11) S. Naren, Asst. Executive Head of TRO

(12) Kuddy, Head of the LTTE Transport Department

(12) Piriyan, Head of Administrative Service Department and his family

(13) V. Poovannan, Head of the Administrative Service Division of the LTTE

(14) Thangaiah, Administrative Service Department

(15) Malaravan, Administrative Service Department

(16) Pakirathan, Administrative Service Department

(17) Reha, Head of LTTE Medical Division

(18) Selvarajah, Commander Manal Aru Head Quarters

(19) Bhaskaran, Commander Manal Aru Head Quarters

(20) Major Lawrance

(21) Major Kumaran

(22) Prabha, Batticaloa District Commander

(24) Rupan, Coordinator of Supplies

(25) Babu, Coordinator of Jewellery Business

(26) Ilamparithy, Executive Head of Political Wing

(27) Elilan, Head of Trincomalee Political Wing

(28) Vijitharan, Executive Secretary, Political Wing

(29) Major Veeman

(30) Sakthy, Coordinator Forestry Division and his family

(31) E.Ravi, Charge of Houses

(32) Sanjai, Mulliyavalai Divisional Political Wing Coordinator

(33) Para Ratha, Coordinator Justice Department

(34) Kumaravel, Coordinator Air Force Security

(35) Chithrankan Malathy, Commander Manal Aru District

(36) Suhi, Commander

(37) Arunan, Major Sea Tigers

(38) Manoj – Medical Department

(39) Lawrance, Finance Department

(40) Lawrance Thilakar, Coordinator TRO Planning Department

(41) Karikalan, former Commander, Eastern Province

Needless to remind the President that you were the acting Defence Minister during the last phase of the war that officially ended on May 19, 2009. More than anyone else, the President should know the fate of these LTTE cadres. If they are not in army camps then where are they now? If they are not among the living who gave orders to kill them?

The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva July 27, 1929 was signed in Geneva. It came into force on June 19, 1931. It is this version of the Geneva Convention which covered the treatment of prisoners of war during World War 11. It is the predecessor of the Third Geneva Convention in 1949.

Sri Lanka, a member of the UNO, is bound to comply with all Conventions, treaties and other sources of international law. Sri Lanka cannot pick and choose at its whims and fancies.

The UN Charter in its Preamble set an objective: “to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained”. Ever since, the development of, and respect for international law has been a key part of the work of the Organization. This work is carried out in many ways – by courts, tribunals, multilateral treaties and by the Security Council. These powers are given to it by the UN Charter, which is considered an international treaty. As such, it is an instrument of international law, and the UN Member States are bound by it. The UN Charter codifies the major principles of international relations, from sovereign equality of States to the prohibition of the use of force in international relations.

In November 2009, General Fonseka notified the government that America’s Department of Homeland Security (DHS) had sought his testimony in a probe into alleged human-rights violations by Gotabaya Rajapaksa, Sri Lanka’s defence secretary and a naturalised American citizen. General Fonseka was hastily flown back from America on the day the DHS interview was to have taken place.

Mahinda Rajapaksa an adroit manipulator openly admitted that he followed the Bush administration and fought “Bush’s war”.

According to the 68-page report presented by the US state department based on US embassy findings, satellite imagery and aid agencies accounts, painted a bleak picture of civilian life in a war zone under constant bombardment and where the death toll was rising. According to the UN and human rights groups, between 7,000 and 20,000 civilians were killed in the north-east between January and May. The Report also alleged that government forces shelled civilian populations, hospitals and schools in the rebel-controlled territory, often in areas that had been described by the authorities as no-fire zones. (https://www.theguardian.com/world/2009/nov/02/sri-lanka-sarath-fonseka)

General Sarath Fonseka, the former Sri Lankan army chief claimed that top government officials were responsible for war crimes during the final phases of the country’s 25-year civil war in 2009. Obviously, he was referring to former Defence Secretary Gotabhaya Rajapaksa. (https://www.theguardian.com/world/2011/nov/18/former-sri-lankan-army-chief-jailed). At the height of war, Gotabhaya claimed that hospitals are legitimate military targets.

Fonseka himself accused of commanding troops that committed war crimes and crimes against humanity had admitted that hospitals treating unarmed Tamils during the war had come under Sri Lanka military bombardment.

It is interesting to observe that two ex-army chiefs Sarath Fonseka and Jegath Jayasuriya traded accusations each claiming the other committed war crimes. (https://srilankamirror.com/news/4713-sri-lanka-ex-army-chief-duo-trade-accusations-over-war-crimes)

So there is mounting evidence that the armed forces fought the war by jettisoning UN conventions and rules governing the conduct of wars.

Attempts by the President and the Prime Minister claiming that no war crimes were committed and war heroes will not be put on trial may fool the Sinhalese people, but it will not fool the international community.

Only an investigation into allegations of violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian laws with foreign judges, prosecutors and investigators will clear the air.

Yours sincerely

Veluppillai Thangavelu

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: