அவசர விண்ணப்பம்

  • – விரைவில் இந்த பக்கம் செயல்படும் –

Communication Center:

World Tamil Fourm
29, Precision Plaza,
397, Anna Salai, Teynampet,
Chennai – 600 018
Tamil Nadu.

Mobile : +91- 79045 76115 / +91- 98416 88937 / +91- 89460 97054
WhatsApp : +91-89460 95981
Face Book : https://www.facebook.com/worldtamilforum

Email : vorldtamilforum@gmail.com
www.worldtamilforum.com

தொடர்பு மையம்:

உலகத் தமிழர் பேரவை
29, பிரிசிசன் பிளாசா,
397, அண்ணா சாலை, தேனாம்பேட்டை,
சென்னை – 600 018
தமிழகம்.

செயல் பேசி : +91- 79045 76115 / +91- 98416 88937 / +91- 89460 97054
WhatsApp : +91-89460 95981
Face Book : https://www.facebook.com/worldtamilforum

Email : vorldtamilforum@gmail.com
www.worldtamilforum.com