நன்கொடை ரத்து – Cancelled

நன்கொடை – யை தற்போது ரத்து செய்துள்ளீர்கள்.
திரும்பவும் உலகத் தமிழர் பேரவை -யை ஊக்கப்படுத்த வருவீர்கள் என நம்புகிறோம். நன்றி!!!