List/Grid

Tag Archives: IIT Madras selected as the best engineering college in the country

முதன்முறையாக தேசியத் தரவரிசையில் 22 தமிழகப் பல்கலைக்கழகங்கள்!

முதன்முறையாக தேசியத் தரவரிசையில் 22 தமிழகப் பல்கலைக்கழகங்கள்!

மத்திய மனிதவளத் துறை, ஒவ்வோர் ஆண்டும் தேசிய அளவில் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை வெளியிட்டுவருகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 20-க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் இடம்பிடித்து ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கற்றலுக்கான வசதிகள், ஆராய்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள், தேர்ச்சி பெறுபவர்களின்… Read more »