தமிழர்களுக்கு வெற்றி – உச்சநீதி மன்றம் காவிரி தீர்ப்பு!

தமிழர்களுக்கு வெற்றி – உச்சநீதி மன்றம் காவிரி தீர்ப்பு!

தமிழர்களுக்கு வெற்றி – உச்சநீதி மன்றம் காவிரி தீர்ப்பு!

 காவிரி தீர்ப்பு : நீதி நிலைநாட்டப் பெற்றது. இது தமிழர்களுக்கு தமிழ் நாட்டு மக்களின் தொடர் போராட்டதிற்கு கிடைத்த வெற்றியாகும். சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வெற்றி பெற்ற தமிழக அரசுக்கும் பாராட்டுகள்.

Tags: 

Leave a Reply / உங்களது கருத்தை பதியுங்கள்: