நன்கொடை-க்கு நன்றி – Thanks

நன்கொடை கொடுத்து உலகத் தமிழர் பேரவை -யை ஊக்கப்படுத்தியதற்கு நன்றிகள்!!!