சங்கம் வளர்த்த மதுரை தனிலே, சௌராஷ்ரா மொழியினரின் சமூக அமைப்பு அழைக்கிறதாம்!

சங்கம் வளர்த்த மதுரை தனிலே, சௌராஷ்ரா மொழியினரின் சமூக அமைப்பு அழைக்கிறதாம்!

சங்கம் வளர்த்த மதுரை தனிலே, சௌராஷ்ரா மொழியினரின் சமூக அமைப்பு அழைக்கிறதாம்!

சங்கம் வளர்த்த மதுரை தனிலே, சௌராஷ்ரா மொழியினரின் சமூக அமைப்பு அழைக்கிறதாம்!

மதுரக்காரர்கள் இதையெல்லாம் எப்படி பொறுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்பதுதான் தெரியவில்லை.

Related Post / தொடர்பு கட்டுரைகள் :

கீழடியில் நான்காம் கட்ட அகழாய்வு பணிகளைத் தொடர வேண... கீழடியில் நான்காம் கட்ட அகழாய்வு பணிகளைத் தொடர வேண்டும்; உயர்நீதிமன்ற அறிவுறுத்தல்! சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் அகழாய்வுப் பணிகளைத் தொடர மத்திய அரசு...
மதுரையில் தமிழர் கலை, வாழ்வியலை விளக்கும் வகையில் ... மதுரையில் தமிழர் கலை, வாழ்வியலை விளக்கும் வகையில் ரூ.50 கோடியில் அருங்காட்சியகம்: உலக தமிழ் சங்கத்தில் ரூ.15 கோடியில் முதல்கட்ட பணி தொடங்கியது! மதுர...
மதுரை உலக தமிழ் சங்கத்தில் தமிழர் பண்பாட்டு அருங்க... மதுரை உலக தமிழ் சங்கத்தில் தமிழர் பண்பாட்டு அருங்காட்சியகம் அமைக்க திட்டம்! தமிழரை அடையாளப்படுத்தும் பண்பாட்டு அருங்காட்சியகம். உலகத் தமிழர்களையும்,...
உலகத் தமிழர் பேரவை இன்று, தமிழ் இனத்திற்காகவும், ம... உலகத் தமிழர் பேரவை இன்று, தமிழ் இனத்திற்காகவும், மொழிக்காகவும் இன்னுயிரை ஈகை செய்த மாவீரர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது! உலக முழுக்க உள்ள தமிழ...
Tags: