List/Grid

Tag Archives: china_youth_ltte_pirapaharan

தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் மற்றும் விடுதலைப் புலிப் போராளிகளை ஆழமாக நேசிக்கும் சீன இளைஞர்…!!!!

தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் மற்றும் விடுதலைப் புலிப் போராளிகளை ஆழமாக நேசிக்கும் சீன இளைஞர்…!!!!

சீனாவைச் சேர்ந்த வில்லியன் சீயா எனும் இளைஞர் உலகின் தாய்மொழியான தமிழ் மொழியை மிகவும் ஆழமாக நேசிப்பதோடு, தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்களையும் அவரின் வழி வந்த போராளிகளையும் மிகவும் அதிகமாகவே நேசிக்கிறார். அத்துடன் தமிழர்களுக்கான தனி நாடாக தமிழீழம் விரைவில்… Read more »