விவசாயி சங்கங்கள் நடத்திய தொடர் உண்ணாநிலை போராட்டத்திற்கு உலகத் தமிழர் பேரவை ஆதரவு!

விவசாயிகள் சங்கங்கள் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடத்திய தொடர் உண்ணாநிலை போராட்டத்திற்கு உலகத் தமிழர் பேரவை ஆதரவு!

விவசாயிகள் சங்கங்கள் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடத்திய தொடர் உண்ணாநிலை போராட்டத்திற்கு உலகத் தமிழர் பேரவை ஆதரவு!

தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடத்தி வரும் தொடர் உண்ணாநிலை போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில், உலகத் தமிழர் பேரவையின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு. அக்னி அவர்களும், அவரோடு பட்டைய கணக்கர் திரு.கோபிநாராயணன் மற்றும் திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களும் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கி வந்தனர்.

Related Post / தொடர்பு கட்டுரைகள் :

‘தமிழும், தமிழரும் செழிக்க உலகத் தமிழர்கள் ஒ... 'தமிழும், தமிழரும் செழிக்க உலகத் தமிழர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும்' - உலகத் தமிழர்கள் ஒன்றுபட சென்னையில் நடைபெற்ற தமிழ் உலக சந்திப்பு! சென்ற சனிக்கிழமை (0...
தமிழர் பேரினம் மீண்டும் ஒரு சுதந்திர போரை துவங்க வ... தமிழர் பேரினம் மீண்டும் ஒரு சுதந்திர போரை துவங்க வேண்டிய காலச்சூழல் உருவாகி உள்ளதாகவே தெரிகிறது. தமிழர் நாட்டின் தற்போதைய நதி நீர்ப்பிரச்சனை, தமிழர்க...
தமிழர் என்ற உணர்வு! – தமிழர்கள் ஒன்றாக, ஒற்ற... தமிழர்கள் ஒன்றாக, ஒற்றுமையோடு நிற்க வேண்டும்! எல்லா மாநிலங்களிலும், அவரவர் மாநிலநலன், அவரவர் மொழியின்நலன், அவரவர் மக்களின்நலன் என்று வரும்பொழுது, எல...
Tags: