42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

– வி.ஜி.பி. சந்தோசம்

– நாம் தமிழர் தம்பி பாக்கியராசன்

– தமிழர் கண்ணோட்டம் வெங்கட்ராமன்.

– தமிழ் மண் பதிப்பாளர் திரு.கோ. இளவழகனார்

– வசந்தா பதிப்பகம் – முனைவர் மோ. பாட்டழகன்

– எழுத்தாளர் சாரு நிவேதிதா

42nd Book Exhibition in chennai

வி.ஜி.பி. சந்தோசம்

Book Exhibition in Pakkiyaraj Book

நாம் தமிழர் தம்பி பாக்கியராசன்

42nd Book Exhibition in chennai 2

தமிழர் கண்ணோட்டம் வெங்கட்ராமன்.

42nd Book Exhibition in chennai 3

தமிழ் மண் பதிப்பாளர் திரு.கோ. இளவழகனார்

42nd Book Exhibition in chennai 5

வசந்தா பதிப்பகம் – முனைவர் மோ. பாட்டழகன்

42nd Book Exhibition in chennai 4

எழுத்தாளர் சாரு நிவேதிதா

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

42வது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நட்பு மற்றும் முரண் நண்பர்களோடு அக்னி சந்திப்பு!

Related Post / தொடர்பு கட்டுரைகள் :

புத்தக கண்காட்சியில், புதிய நூலின் வாசனையை கடை எண்... புத்தக கண்காட்சியில், புதிய நூலின் வாசனையை கடை எண் : 333 ல் உணர்ந்தேன் - அக்னி! 700-க்கும் மேற்பட்ட புத்தக கடைகளை சென்னை 42-வது புத்தக கண்காட்சியில்...
சென்னை உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பொங்கல் வ... சென்னை உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பொங்கல் விழாவின் சிறப்பு அழைப்பாளராக இருந்து நடத்தி வைத்தார் உலகத் தமிழர் பேரவையின் அக்னி! சென்னை உலகத் தமிழ...
இலண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்த்துறையை நிறுவ தமிழ... இலண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் தமிழ்த்துறையை நிறுவ தமிழகத்தில் முதல் கலந்துரையாடல்! உலகத் தமிழர்கள் அனைவரையும் பெருமைப்படுத்தும் விதமாக, இலண்டன் பல...
கோவை தமிழ்நாடு இலக்கிய பேரவை-யின் விருந்தினர்களுக்... கோவை தமிழ்நாடு இலக்கிய பேரவை-யின் விருந்தினர்களுக்கு உலகத் தமிழர் பேரவை-யின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சிறப்பு செய்தார்! கோவை தமிழ்நாடு இலக்கிய பேரவை-யின் 32...
Tags: