யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு கழக ஆதரவில் தமிழ் மாநாடு!

யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு கழக ஆதரவில் தமிழ் மாநாடு!

யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு கழக ஆதரவில் தமிழ் மாநாடு!

நேற்று யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு கழக ஆதரவில் நடந்த தமிழ் மாநாடு. (படங்கள் தயாளன்)


யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு கழக ஆதரவில் தமிழ் மாநாடு!

யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு கழக ஆதரவில் தமிழ் மாநாடு!

ஒன்றுபட்ட உலகத் தமிழினத்தை உருவாக்க, இன்றே உலகத் தமிழர் பேரவை – யுடன் இணைவீர்.  இணைய இங்கு அழுத்தவும்


யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு கழக ஆதரவில் தமிழ் மாநாடு!

யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு கழக ஆதரவில் தமிழ் மாநாடு!

யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு கழக ஆதரவில் தமிழ் மாநாடு!

யாழ்ப்பாணத்தில் உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு கழக ஆதரவில் தமிழ் மாநாடு!

Related Post / தொடர்பு கட்டுரைகள் :

தமிழ் கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கும் முகமாக உலகத் தமிழ... தமிழ் கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்கும் முகமாக உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் பாரீஸில் மாநாடு! இந்த வருடம் உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்க மாநாடு செப்டம்பர் மா...
ஓவியர் வீர சந்தானத்திற்கு வீர வணக்கம் செலுத்துகிறத... ஓவியர் வீர சந்தானத்திற்கு வீர வணக்கம் செலுத்துகிறது, உலகத் தமிழர் பேரவை! தமிழ் தேசியத்தின் மீது உண்மையான அக்கறை கொண்டு, அதை அவரது செயலிலும் வெளிப்பட...
நக்ஸல் இயக்கத்தின் தமிழகத் தூண்களில் ஒருவரான கோவை ... நக்ஸல் இயக்கத்தின் தமிழகத் தூண்களில் ஒருவரான கோவை ஈஸ்வரன்! தமிழகத்தின் செங்கொடி வரலாற்றில் வீரத்தால், தியாகத்தால் எழுதப்பட்ட பெயர்... அப்பு. அன்று அ...
Tags: