நன்கொடையாளர்

நன்கொடையாளர் - Donation
 1. WhatsApp Group / வாட்ஸ் ஆப் குழுVolunteer / சேவையாளர்
 2. T-Shirt with Logo (Rs.500)# /

  இலச்சனை பனியன் (ரூ.500)#

  Want / தேவைNot Needed / வேண்டாம்

  Mug with Logo (Rs.400)# /

  இலச்சனை மஃக் (ரூ.400)#

  Want / தேவைNot Needed / வேண்டாம்

 3. Yes / ஆம்No / இல்லை

* Fill up all Fields - அனைத்தையும் நிரப்புக


Communication Center:

World Tamil Fourm
29, Precision Plaza,
397, Anna Salai, Teynampet,
Chennai – 600 018
Tamil Nadu.

Mobile : +91- 79045 76115 / +91- 98416 88937 / +91- 89460 97054
WhatsApp : +91-89460 95981
Face Book : https://www.facebook.com/worldtamilforum

Email : vorldtamilforum@gmail.com
www.worldtamilforum.com

தொடர்பு மையம்:

உலகத் தமிழர் பேரவை
29, பிரிசிசன் பிளாசா,
397, அண்ணா சாலை, தேனாம்பேட்டை,
சென்னை – 600 018
தமிழகம்.

செயல் பேசி : +91- 79045 76115 / +91- 98416 88937 / +91- 89460 97054
WhatsApp : +91-89460 95981
Face Book : https://www.facebook.com/worldtamilforum

Email : vorldtamilforum@gmail.com
www.worldtamilforum.com