தொடர்புக்கு

Contact Us
 1. WhatsApp Group / வாட்ஸ் ஆப் குழுVolunteer / சேவையாளர்
 2. T-Shirt with Logo (Rs.500)# /

  இலச்சனை பனியன் (ரூ.500)#

  Want / தேவைNot Needed / வேண்டாம்

  Mug with Logo (Rs.400)# /

  இலச்சனை மஃக் (ரூ.400)#

  Want / தேவைNot Needed / வேண்டாம்

 3. Yes / ஆம்No / இல்லை

* Fill up all Fields - அனைத்தையும் நிரப்புக

# Payment by Cash / Cheque / DD / MT - பணம் / காசோலை / வரைவோலை / பணம் அனுப்புதல், வகைகளில் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

Note : Payments are subject within India only. Abroad payments differs and Enquire through email / கட்டணம் இந்தியவிற்கு பொருந்தும். வெளிநாட்டவர்களுக்கு கட்டணம் வேறுபடும். மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்க

தொடர்பு மையம்

Communication Center

உலகத் தமிழர் பேரவை
29, பிரிசிசன் பிளாசா,
397, அண்ணா சாலை,
தேனாம்பேட்டை,
சென்னை – 600 018
தமிழகம்.

World Tamil Forum
29, Precision Plaza,
397, Anna Salai,
Teynampet,
Chennai – 600 018
Tamil Nadu.

செயல் பேசி / Mobile :

+91- 7904576115 / +91- 9841688937 / +91- 8946097054

தரை தொடர்பு மற்றும் நகலி / Land Line & Fax :

+91-44-48587737

கட்செவி / WhatsApp :

+91-8946095981

முகநூல் / Face Book :

https://www.facebook.com/worldtamilforumnews

மின்னஞ்சல் / Email :

Vorldtamilforum@gmail.com

இணையம்  / Website :

www.worldtamilforum.com


செய்தி மடல் / News Letter

(மின்னஞ்சலை இணைக்கவும் / Insert Your Email)