தமிழ் கலாச்சாரத்தை மதிக்கத் தெரிந்த ஒபாமா!

தமிழ் கலாச்சாரத்தை மதிக்கத் தெரிந்து ஒபாமா!

தமிழ் கலாச்சாரத்தை மதிக்கத் தெரிந்த ஒபாமா!

தமிழ் கலாச்சாரத்தை மதிக்கத் தெரிந்த ஒபாமா!

Related Post / தொடர்பு கட்டுரைகள் :

தமிழர் அதிகமாக வாழும் “ரீ-யூனியன் தீவு”... தமிழர் அதிகமாக வாழும் “ரீ யூனியன் தீவு” தமிழ்நாட்டுக்கு அதிகம் தெரியாத இடம். தமிழ் நாட்டில் பலர் கேள்விப்படாத இடம். ஆனால் தமிழர்கள் அதிக அளவில் வாழு...
தாய்லாந்து, ஒரு தமிழ் மண்!... தாய்லாந்து, ஒரு தமிழ் மண்! தென்கிழக்காசியாவிலுள்ள தாய்லாந்தில் நிலையாகக் குடியேறி வாழும் தமிழர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக இருக்கிறது. ஆகையால் தமிழ்நாட்...
இந்தியா பிரதமருக்கு மோடிக்கு சிங்கப்பூர் பிரதமர் ல... இந்தியா பிரதமருக்கு மோடிக்கு சிங்கப்பூர் பிரதமர் லீ சியன் லூங் கொடுத்த தமிழ் அதிர்ச்சி மருத்துவம்! சிங்கப்பூரில் தமிழ் ஒரு ஆட்சி மொழியாக இருக்கிறது ...
Tags: